Erori in folosirea semnelor de punctuatie si de ortografie – Ilie-Stefan Radulescu in categoria Manuale Carte Scolara
Dupa primele doua volume, consacrate folosirii gresite fie a unor semne de punctuatie, fie a unor semne de ortografie (continand exemple din presa scrisa si audiovizuala a anilor 2001-2011), lucrarea de fata (bazata pe extrase selectate din presa ultimilor ani) reflecta, conjugate, citate din ambele sisteme de semne grafice (respectiv virgula, punctul, doua puncte, ghilimelele, linia de pauza, cratima, blancul, apostroful, majuscula, minuscula), utilizate in scrierile romanesti actuale. Cele aproximativ doua sute de erori de punctuatie – care apar in lucrare – oglindesc cultura gramaticala precara a utilizatorilor, incapacitatea lor (chiar daca au studii superioare) de a intrebuinta corect, in enunt (propozitie sau fraza), regulile de punctuatie, pentru a marca, in mod corect, in scris, pauzele, intonatia sau intreruperea sirului vorbirii. In general, folosirea gresita ori aberanta, precum si omiterea semnelor de punctuatie duc nu numai la confuzii nedorite, ci si la denaturarea fondului de idei si afectiv al comunicarii. Citatele din carte, comentate si corectate literar, ilustreaza pe deplin acest lucru. Brand: Ilie-Stefan Radulescu Categoria: Manuale Carte Scolara / Culegeri Auxiliare Erori in folosirea semnelor de punctuatie si de ortografie - Ilie-Stefan Radulescu Erori in folosirea semnelor de punctuatie si de ortografie - Ilie-Stefan Radulescu Erori in folosirea semnelor de punctuatie si de ortografie - Ilie-Stefan Radulescu